کودکستان نگار

  • فرهنگ شهر،کوی وحدت، خیابان نسیمی

  • 07136394425

دعوت به همکاری کودکستان نگار

متقاضی گرامی: کلیه اطلاعاتی که در این فرم وارد می نمایید، ملاک پذیرش یا عدم پذیرش شما خواده بود و در صورت استخدام تاییدیه موارد و نیز ارائه آخرین مدرک تحصیلی الزامی خواهد بود. همچنین صرف تکمیل این فرم تعهدی برای این موسسه حهت استخدام شما ایجاد نمی نماید.

* نام و نام خانوادگی  
* تاریخ تولد  
/ /
* محل تولد  
* میزان تحصیلات  
* شماره تلفن همراه  
* شماره تلفن ثابت  
* سابقه کار  
* متقاضی پست مورد نظر  
* وضعیت تاهل  
* تعداد فرزندان  
سن فرزند
نام و نام خانوادگی همسر
آدرس پست الکتریکی
* شماره تماس ضروری  
* آدرس محل سکونت  
* مدرک تحصیلی  
* رشته تحصیلی/گرایش  
* نام مرکز آموزشی  
* کشور/شهر  
* زمان تحصیل  
تا
* معدل  
* موضوع پایان نامه  
نام موسسه/شرکت
کشور/شهر
زمان اشتغال
سمت/عنوان شغلی
علت ترک
میزان آخرین حقوق (ریال)
نام موسسه/شرکت
کشور/شهر
زمان اشتغال
سمت/عنوان شغلی
علت ترک
میزان آخرین حقوق (ریال)
نام موسسه/شرکت
کشور/شهر
زمان اشتغال
سمت/عنوان شغلی
علت ترک
میزان آخرین حقوق (ریال)
نام موسسه/شرکت
کشور/شهر
زمان اشتغال
سمت/عنوان شغلی
علت ترک
میزان آخرین حقوق (ریال)
نام دوره آموزشی
نام موسسه
مدت دوره
گواهینامه
نام دوره آموزشی
نام موسسه
مدت دوره
گواهینامه
نام دوره آموزشی
نام موسسه
مدت دوره
گواهینامه
نام دوره آموزشی
نام موسسه
مدت دوره
گواهینامه
سوابق عضویت در مجامع و انجمن های علمی
سوابق تحقیق و کاوشهای علمی و تخصصی
زبان خارجی
خواندن
نوشتن
مکالمه
درک مطلب
زبان خارجی
خواندن
نوشتن
مکالمه
درک مطلب
نام نرم افزار
سطح آشنایی
نام نرم افزار
سطح آشنایی
نام نرم افزار
سطح آشنایی
ساعت کاری که شما می توانید با موسسه همکاری نمایید.
میزان حقوق درخواستی ماهیانه ریال
     
میزان حقوق درخواستی ماهیانه ریال
نحوه آشنایی شما با کودکستان نگار
میزان شناخت شما از فعالیت های کودکستان
عنوان کتابهایی که در زمینه کودکان مطالعه کرده اید بنویسید

* کد امنیتی